بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 56,855 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 56,141 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 432,280,629,421 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 56,141 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 56,498 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 56,855 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,700,000

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها