اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/11
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 105,064 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 103,633 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/11
کل خالص ارزش دارائی ها 1,761,749,809,962 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 103,633 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 103,795 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 105,064 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار