اطلاعات لحظه‌ای: 1398/09/16
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 60,073 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 59,266 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/16
کل خالص ارزش دارائی ها 444,491,605,888 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 59,266 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 59,633 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 60,073 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار