اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/11
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 171,002 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 169,715 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/11
کل خالص ارزش دارائی ها 9,622,827,299,276 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 169,715 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 169,384 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 171,002 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 56,700,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار