اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 86,431 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 85,371 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/01
کل خالص ارزش دارائی ها 990,296,701,470 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 85,371 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 85,608 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 86,431 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,600,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار