تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/09 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق بند 9 امیدنامه)

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/09 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق بند 9 امیدنامه)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل