امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه در تاریخ 1394/09/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع مورخ 1400/02/29 (هزینه ارکان و نرم افزار)
تصمیمات مجمع صندوق هستی بخش مورخ 1399/11/04
تصميمات مجمع عمومي مورخ 99/04/22 ساعت 15
صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 99/05/15(تغییرات امید نامه )
صورتجلسه مجمع مورخ 08/10/1398 (تصویب بخشنامه 12010065)
تغییرات امیدنامه مورخ 23/10/96 (تغییر هزینه حسابرس + نرم افزار)
تغیرات امیدنامه مورخ 27/01/97 (هزینه مجامع)
تغییرات امیدنامه مورخ 20/05/97 (تغییر حدنصاب سرمایه گذاری)
تغییر مفاد بند 2/2 و 2/3 امیدنامه و هزینه حسابرس